Coronacrisis

Feiten en cijfers


Onze economie staat nog altijd op zijn kop door het coronavirus. Elke dag lees je over ontslagen, overheidssteun, adviezen en verwachtingen.

Op deze pagina bundelen we allerlei actuele feiten en cijfers. Niet om je bang te maken, maar om je inzichten te geven en waar mogelijk te inspireren. Soms met een korte quote of een feitje, soms met uitgebreidere tips.

Scroll of swipe omlaag en ontdek waar jij iets aan hebt.

Duik in de cijfers


De verwachte economische impact van de coronacrisis (waar we je op de vorige pagina over vertelden) is voornamelijk gebaseerd op cijfers van het CPB en CBS.

We duiken dieper in die cijfers, met meer bronnen, trends en verwachtingen.

413.000


In september waren 413.000 mensen werkloos, dat is 4,4 procent van de beroepsbevolking.

Meer starters


Het aantal startende ondernemingen was in september, augustus, juli en juni hoger dan in dezelfde periode in 2019. (Bron: KVK)

33 miljard


Het economische noodpakket 1.0 (maart, april en mei) kostte de overheid zo'n 20 miljard euro; met noodpakket 2.0 (juni, juli augustus) kwam daar ongeveer 13 miljard bij. Noodpakket 3.0 is begin oktober gestart en kost ook miljarden.

image

Check de regelingen


Speciaal voor de coronacrisis heeft het kabinet onder meer de NOW-regeling (NOW 1.0, NOW 2.0 en NOW 3.0) opgetuigd om werkgevers te ondersteunen in hun (personeels)kosten. De overheid gooit er miljarden tegenaan om de negatieve gevolgen van de crisis zoveel mogelijk te beperken. Ook banken denken met ondernemers mee. Wij hebben de belangrijkste regelingen voor je op een rij gezet.

Bedrijven moeten zich letterlijk uit de crisis innoveren. Door de langdurige omzetdaling en de verder verslechterende liquiditeitspositie, dreigt driekwart noodgedwongen op de innovatieve rem te trappen. Dat is op langere termijn zeer slecht voor hun concurrentiepositie en die van heel Nederland."

Ineke Dezentjé, voorzitter ondernemersorganisatie FME


84 procent

Van alle banen in Nederland kan 84% thuis of op minimaal anderhalve meter afstand worden uitgevoerd. (Bron: Rabobank)


26 procent

Van de ondernemers zelf verwacht 26% niet te kunnen blijven bestaan in de anderhalvemetersamenleving; 66% verwacht van wel. (Bron: KVK)


-9,7 procent

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in juni 9,7% lager dan in juni 2019. (Bron: CBS)


72 procent

In de maakindustrie krijgt 72% van de ondernemers in kwartaal 3 van 2020 te maken met forse omzetdalingen. (Bron: FME)

Arbeidsrelaties in 2019


Flexibele arbeidsrelaties in 2019


Verdeling vast-flex


In 2019 telde ons land 8,8 miljoen werkenden, becijferde het CBS. Daarvan had 64 procent een vaste arbeidsrelatie bij zijn werkgever; 23 procent werkte met een flexibele arbeidsrelatie en 12 procent was zzp'er (als hoofdbaan).

Onder flexibele arbeidsrelatie vallen de volgende werk- en contractvormen:

  • Oproepkracht-/invalkracht
  • Tijdelijk contract met uitzicht op vast
  • Tijdelijk contract zonder vaste uren
  • Uitzendkracht
  • Vast contract zonder vaste uren
  • Tijdelijk contract langer dan 1 jaar
  • Tijdelijk contract korter dan 1 jaar

Nummer 3 van Europa

In Europa hebben alleen in Spanje en Polen meer werkenden een flexibele arbeidsrelatie.


4,4 procent

De wereldeconomie krimpt dit jaar met 4,4 procent. Dit is op basis van cijfers vlak vóór de tweede golf. (Bron: Internationaal Monetair Fonds)


5,1 procent

In Nederland stevenen we af op een historische economische krimp van 5,1%, verwacht het CPB. De Nederlandse Bank denkt zelfs 6,4 %, waarmee we weer op het niveau van 2015 zijn. In beide gevallen is de krimp minder dan in andere eurozonelanden.


65.663

Van januari tot en met mei 2020 stopten 65.663 ondernemingen. Dit was 18 procent meer dan in de eerste 5 maanden van 2019. (Bron: KVK)


14 procent

Van de Nederlandse ondernemers denkt 14 procent aan stoppen, waarbij het merendeel aangeeft dat dit te maken heeft met de coronacrisis. Veelgenomende reden: te weinig klanten en/of opdrachten. (Bron: KVK)

Ondernemers, investeer in scholing!


Bedrijven doen er goed aan juist nu te investeren in ontwikkeling en bijscholing, stelt voorzitter Hans Biesheuvel van ONL voor Ondernemers.

"Blijf niet hangen in een crisisreflex, maar kijk ook naar de lange termijn", zegt Biesheuvel. "Investeer nu in kennis van werknemers, door bijscholing en ontwikkeling van praktische vaardigheden."

Slimmer uit de crisis

“Vaak zeggen bedrijven geen tijd te hebben voor bijscholing”, stelt Biesheuvel. “Dat begrijp ik. Overleven is nu prioriteit. Maar zodra er tijd over is, doen ondernemers er verstandig aan te investeren in bijscholing. Dat is goed voor het bedrijf, de werknemer en de Nederlandse economie. Dit haalt je slimmer uit de crisis.”

Betere afstemming

Biesheuvel ziet hierin ook een belangrijke rol weggelegd voor de overheid. Die moet inzetten op meer vraaggestuurd onderwijs, zodat de afstemming van het onderwijs op het werkveld verbetert. Daarbij denkt de voorzitter van ONL voor Ondernemers niet alleen aan het reguliere onderwijs, maar ook aan private onderwijsinstellingen en nieuwe initiatieven zoals de Ambachtsacademie.

Scholen kunnen hierbij zelf ook helpen, door meer tijd te steken in het zoeken naar die kleine bedrijven. Die bedrijven kunnen weer door de overheid worden gestimuleerd om in te zetten op de 'nieuwe kennis'.

Nooit weggegooid geld

Biesheuvel: “Als we de steunmaatregelen omzetten naar investeringen in vaardigheden dan is het nooit weggegooid geld. Als een bedrijf het toch niet redt, kunnen werknemers makkelijker elders aan de slag.”

De werkloosheid is pas over ongeveer 5 jaar weer teruggekeerd naar een structureel niveau. Het herstel van het arbeidsaanbod kan zelfs langer dan 10 jaar duren.”

Het Centraal Planbureau.

Hiervan hadden bedrijven spijt na de vorige crisis


Niet snel genoeg reageren op het veranderende economische klimaat. Dat is de meest voorkomende fout waarvan bedrijven spijt hadden als ze terugkijken op de kredietcrisis in 2008. Ook had 16% van de CFO’s spijt dat ze geen tijdelijk personeel hadden aangenomen om de werkdruk onder controle te houden.

Tien fouten

Dit bleek in 2014 uit onderzoek van arbeidsbemiddelaar Robert Half onder 200 CFO’s. In totaal rolden uit het onderzoek elf fouten die bedrijven maakten tijdens de crisis en die ze in de toekomst willen voorkomen.

In de grafiek zie je de totale lijst.

Welke fouten maakte jouw bedrijf tijdens de kredietcrisis die het niet opnieuw wil maken?


Coronahufters


Als je na een crisis weer medewerkers wilt aantrekken en business wilt binnenhalen, helpt het niet als je je tijdens die crisis hufterig gedraagt. Dat deden deze tien bedrijven wel.

Overleven


44% van de ondernemers moet zijn of haar bedrijf reorganiseren om het hoofd boven water te houden. Dit blijkt uit onderzoek van ONL voor Ondernemers. In dit onderzoek geeft bovendien 14% van de ondernemers aan personeel te moeten ontslaan.


122.844

122.844 bedrijven maakten begin juni gebruik van de NOW-regeling. Hierbij waren in totaal 2,1 miljoen werknemers betrokken. Bij 8.476 bedrijven is de aanvraag afgekeurd.


700 miljoen

Begin juni had de overheid voor meer dan 700 miljoen euro aan steun uitgekeerd via de TOGS (Tegemoetkoming schade COVID-19).


374.000

Zo’n 374.000 zzp’ers maken gebruik van de Tozo-regeling. De meesten vragen ondersteuning in voor levensonderhoud, sommigen willen ook een lening voor bedrijfskapitaal.


50 procent

Niet alle cijfers zijn kommer en kwel. In de eerste weken na de intelligente lockdown boekte de bouwmarktbranche een omzetverhoging van ruim 50%. Supermarkten zagen de omzet met 25% stijgen.

Er is echt iets serieus aan de hand: 15 tot 20 procent van de bevolking zit aan de een of andere vorm van overheidssteun. Dat is niet eerder voorgekomen buiten oorlogstijd.”

Eric Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Ook in deze uitgave