Coronacrisis

Feiten en cijfers


Onze economie staat nog altijd op zijn kop door het coronavirus. Elke dag lees je over ontslagen, overheidssteun, adviezen en verwachtingen.

Op deze pagina bundelen we allerlei actuele feiten en cijfers. Niet om je bang te maken, maar om je inzichten te geven en waar mogelijk te inspireren. Soms met een korte quote of een feitje, soms met uitgebreidere tips.

Scroll of swipe omlaag en ontdek waar jij iets aan hebt.

Duik in de cijfers


De verwachte economische impact van de coronacrisis (waar we je op de vorige pagina over vertelden) is voornamelijk gebaseerd op cijfers van het CPB en CBS.

We duiken dieper in die cijfers, met meer bronnen, trends en verwachtingen.

316.000


In mei 2021 waren 316.000 mensen werkloos. Dat is 3,4 procent van de beroepsbevolking.

78.312


Het aantal bedrijven in Nederland is in 2020 met 78.312 toegenomen tot 2.078.716. Over het hele jaren waren er 3% meer starters (236.589) en 21% meer stoppers (159.041) dan in 2019. (Bron: KVK)

7,6 miljard


Het kabinet breidde in januari 2021 het steunpakket voor banen en economie met een totaalbedrag van 7,6 miljard euro uit. Voor heel 2021 wordt de steun geraamd op 30 miljard. In heel 2020 werd nog meer uitgegeven aan steunmaatregelen. Het economische noodpakket 1.0 (maart, april en mei) en 2.0 (juni, juli, augustus en september) kostten al 33 miljard. Daar kwam noodpakket 3.0 startte (oktober, november, december) nog bij.

image

Check de regelingen


Speciaal voor de coronacrisis heeft het kabinet onder meer de NOW-regeling (NOW 1.0, NOW 2.0 en NOW 3.0) opgetuigd om werkgevers te ondersteunen in hun (personeels)kosten. De overheid gooit er miljarden tegenaan om de negatieve gevolgen van de crisis zoveel mogelijk te beperken. Ook banken denken met ondernemers mee. Wij hebben de belangrijkste regelingen voor je op een rij gezet.

Bedrijven moeten zich letterlijk uit de crisis innoveren. Door de langdurige omzetdaling en de verder verslechterende liquiditeitspositie, dreigt driekwart noodgedwongen op de innovatieve rem te trappen. Dat is op langere termijn zeer slecht voor hun concurrentiepositie en die van heel Nederland."

Ineke Dezentjé, voorzitter ondernemersorganisatie FME


84 procent

Van alle banen in Nederland kan 84% thuis of op minimaal anderhalve meter afstand worden uitgevoerd. (Bron: Rabobank)


75 procent

Al voor de lockdown in december 2020 had de coronacrisis bij 75% van de bedrijven impact op het werk. Bij de helft van deze bedrijven kwam het werk deels of volledig stil te liggen. (Bron: UWV)


12,7 procent

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in april 2021 ruim 12% hoger dan in april 2020. De productie is terug op het niveau pre-corona. (Bron: CBS)


8,8

De stemming onder ondernemers in de industrie bereikte in mei 2021 het hoogste niveau na mei 2018. Het producentenvertrouwen steeg naar 8,8. De afgelpen 20 jaar lag het gemiddeld op 0,3.(Bron: CBS)

Arbeidsrelaties in 2019


Flexibele arbeidsrelaties in 2019


Verdeling vast-flex


In 2019 telde ons land 8,8 miljoen werkenden, becijferde het CBS. Daarvan had 64 procent een vaste arbeidsrelatie bij zijn werkgever; 23 procent werkte met een flexibele arbeidsrelatie en 12 procent was zzp'er (als hoofdbaan).

Onder flexibele arbeidsrelatie vallen de volgende werk- en contractvormen:

  • Oproepkracht-/invalkracht
  • Tijdelijk contract met uitzicht op vast
  • Tijdelijk contract zonder vaste uren
  • Uitzendkracht
  • Vast contract zonder vaste uren
  • Tijdelijk contract langer dan 1 jaar
  • Tijdelijk contract korter dan 1 jaar

Nummer 3 van Europa

In Europa hebben alleen in Spanje en Polen meer werkenden een flexibele arbeidsrelatie.


4,3 procent

De economische terugval in 2020 was in de eurozone met 7,2 procent de grootste sinds de Tweede Wereldoorlog, aldus het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Voor 2021 voorspelt het fonds een groei van 4,3 procent voor 2021 en 3,6 procent voor 2022.


2 procent

Na een jaar van flinke krimp, groeit de Nederlandse economie in 2021 met 2 procent. Dit verwacht De Nederlandsche Bank. Voor 2022 voorspelt de bank een groei van 4 procent.


65.663

Van januari tot en met mei 2020 stopten 65.663 ondernemingen. Dit was 18 procent meer dan in de eerste 5 maanden van 2019. (Bron: KVK)


70 procent

Zeven op de tien bedrijven waar de pandemie impact had op het werk, moesten aanpassingen doorvoeren om 1,5 meter afstand te kunnen houden. (Bron: KVK)

Ondernemers, investeer in scholing!


Bedrijven doen er goed aan juist nu te investeren in ontwikkeling en bijscholing, stelt voorzitter Hans Biesheuvel van ONL voor Ondernemers.

"Blijf niet hangen in een crisisreflex, maar kijk ook naar de lange termijn", zegt Biesheuvel. "Investeer nu in kennis van werknemers, door bijscholing en ontwikkeling van praktische vaardigheden."

Slimmer uit de crisis

“Vaak zeggen bedrijven geen tijd te hebben voor bijscholing”, stelt Biesheuvel. “Dat begrijp ik. Overleven is nu prioriteit. Maar zodra er tijd over is, doen ondernemers er verstandig aan te investeren in bijscholing. Dat is goed voor het bedrijf, de werknemer en de Nederlandse economie. Dit haalt je slimmer uit de crisis.”

Betere afstemming

Biesheuvel ziet hierin ook een belangrijke rol weggelegd voor de overheid. Die moet inzetten op meer vraaggestuurd onderwijs, zodat de afstemming van het onderwijs op het werkveld verbetert. Daarbij denkt de voorzitter van ONL voor Ondernemers niet alleen aan het reguliere onderwijs, maar ook aan private onderwijsinstellingen en nieuwe initiatieven zoals de Ambachtsacademie.

Scholen kunnen hierbij zelf ook helpen, door meer tijd te steken in het zoeken naar die kleine bedrijven. Die bedrijven kunnen weer door de overheid worden gestimuleerd om in te zetten op de 'nieuwe kennis'.

Nooit weggegooid geld

Biesheuvel: “Als we de steunmaatregelen omzetten naar investeringen in vaardigheden dan is het nooit weggegooid geld. Als een bedrijf het toch niet redt, kunnen werknemers makkelijker elders aan de slag.”

De werkloosheid is pas over ongeveer 5 jaar weer teruggekeerd naar een structureel niveau. Het herstel van het arbeidsaanbod kan zelfs langer dan 10 jaar duren.”

Het Centraal Planbureau.

Hiervan hadden bedrijven spijt na de vorige crisis


Niet snel genoeg reageren op het veranderende economische klimaat. Dat is de meest voorkomende fout waarvan bedrijven spijt hadden als ze terugkijken op de kredietcrisis in 2008. Ook had 16% van de CFO’s spijt dat ze geen tijdelijk personeel hadden aangenomen om de werkdruk onder controle te houden.

Tien fouten

Dit bleek in 2014 uit onderzoek van arbeidsbemiddelaar Robert Half onder 200 CFO’s. In totaal rolden uit het onderzoek elf fouten die bedrijven maakten tijdens de crisis en die ze in de toekomst willen voorkomen.

In de grafiek zie je de totale lijst.

Welke fouten maakte jouw bedrijf tijdens de kredietcrisis die het niet opnieuw wil maken?


Corona­hufters


Als je na een crisis weer medewerkers wilt aantrekken en business wilt binnenhalen, helpt het niet als je je tijdens die crisis hufterig gedraagt. Dat deden deze tien bedrijven wel.

Overleven


44% van de ondernemers moet zijn of haar bedrijf reorganiseren om het hoofd boven water te houden. Dit blijkt uit onderzoek van ONL voor Ondernemers. In dit onderzoek geeft bovendien 14% van de ondernemers aan personeel te moeten ontslaan.


139.4500

Van de NOW 1.0 regeling maakten 139.450 bedrijven gebruik. Dat waren er meer dan bij NOW 2.0 (63.915) en NOW 3.1 (77.840).


215.880

Tot en met 31 december 2020 maakten 215.880 bedrijven gebruik van de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS).


286.840

Ruim 286.000 zzp’ers maakten in 2020 gebruik van de Tozo-regeling (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers).


164.000

In kwartaal 3 van 2020 waren er 164.000 banen meer dan een kwartaal eerder. Als gevolg van de crisis nam het aantal banen in kwartaal 2 nog met 297.000 af.

Er is echt iets serieus aan de hand: 15 tot 20 procent van de bevolking zit aan de een of andere vorm van overheidssteun. Dat is niet eerder voorgekomen buiten oorlogstijd.”

Eric Wiebes, voormalig minister van Economische Zaken en Klimaat

Ook in deze uitgave