Flexwerk Benchmark 2021


Flexwerk is al jaren onderwerp van steeds scherpere maatschappelijke discussies. De flexibilisering van de arbeidsmarkt zou leiden tot scheve verhoudingen tussen werkgevers, vaste medewerkers en flexwerkers. Hoe beleven deze hoofdpersonen dit zélf? Dat lees je in deze Flexwerk Benchmark 2021. Sparkey – het HR-onderzoekslabel van Motivaction International B.V. – heeft in opdracht van Brisker Group uitgebreid onderzoek uitgevoerd naar de beleving van flexibel werk onder werkgevers, flexwerkers en intermediairs. Klik direct door naar de belangrijkste conclusies en achtergronden en/of bekijk de uitgebreidere resultaten per doelgroep. Veel leesplezier!

Werk­gevers


Ruim een kwart van de werkgevers voorziet de komende 3 jaar een groei van de flexibele schil.

Flex­werkers


Er zijn 'bewuste' flexwerkers en 'gedwongen' flexwerkers. Beide groepen hebben hun eigen wensen.

Inter­mediairs


Volgens intermediairs bemoeit de overheid zich op een verkeerde manier met de flexbranche.